باد می وزد

 

 

باد می وزد
 

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

تصمیم با تو است . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . .. .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

خوب گوش کردن را یاد بگیریم

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

/ 0 نظر / 3 بازدید