به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان

دلخوش شدم که جهان فسانه نیست

دیو و ددن مردمان و انسان فسانه نیست

هر روز  که میشکفد شاخه گلی به باغ

گویم که مرگ باغبان دیگر بهانه نیست

در جستجوی حقیقتی بی جواب

گشتم جهانی ودیگر گمانه نیست

پیدا شده گلی ز گلستان باغبان

بوئیدن گلی که در آن شراره نیست

گفتند نگرد دور شمع که گشتیم ما ملول

گفتم به چرخش ادوار حواله نیست

گفتا که ترسی ز سوختن در قاموس پروانه نیست

در وادی ایمن که گزاشتن قدم هنر نبود

گر راهوری قدم به سنگلاخ جهان تورا  ابا زچیست

من بلبل این قفسم ورنه

هیچ جا خوشتر از درخت باغ جلاله نیست

رنگم ،رنگ به ارغوان است و خودرو در زمین

 تا آسمان به بلندای می رود که باک نیست

/ 0 نظر / 23 بازدید