آرزو

برایت آرزو دارم

خوب دیدن

خوب بودن

خوب ماندن را

برایم آرزو کن تو

همین چند خط بالا را

برای روزهای بی تابی

قرار وصبر دنیارا

برای وهم  وخونریزی

تمام صلح دنیا را

برای خشم یا کینه

تمام مهرزیبا را

جهان دون گشته و بی بن برایش عشق اولا را

وانسان دور گشته از خویش

برایش راه فردا را

برایت آرزو دارم

خوب دیدن

خوب بودن

خوب ماندن را

برایم آرزویی کن

همین چند خط بالا را

 

/ 0 نظر / 15 بازدید