نسیان

خداوندا تو بخشیدی ومن

فریاد کردم

تو روزی دادی و

اصراف کردم

هراسان گشتم ودادی قرارم

رمیدم از خودو

دادی نشانی

ولی گم 

راه کردم

در این منزلگه فانی دنیا

چه ها دادی ومن بر باد کردم

زمان رفت وجهان رفت و

من وتو

غرور از سر نرفت

حاشا کردم

دعایی کردم و حاجت بدادی

چو حاجت ها روا می گشت

من وارونه کردم

عجب خلق دو پایی آفریدی

عجب ها را ز خود حیران بکردم

اگر غافل نبود آدم زکارش

بهشتش این چنین ویرانه گردد

دمی آسای وفکر عاقبت کن

که راه راست را

کج راه کردم

که راه راست را کج راه کردم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید