غم چه کلا می است <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

همه جا موجود است

که سر رشته ان زدم مجنون است

غم مجنون که غمی شیرین است؟

غم دیگر زدم اِبلیس است

غم ها چه زیادند وچه کم

غم من نیز غمی نزدیک است

نزدیک به همه انسانها

همه موجودات

سالها پیش کسی می گفت:

آی آدمها    آی آدم ها

که بر ساحل نشسته شادو خندانید

یک نفر در آب  دارد می سپارد جان

پس چرا آدم ها نشنیدند

نکند آنهایی که شنیدند نبودن آد م

هر کسی را نتوان گفت آدم

آدم از آه  و دم است؟؟؟

آه را همه دارند ولی دم نباشد زهمه؟!!

دم بعضی سرد است؟

دم بعضی هم گرم

دم آنکس که گرم است زآن نیاید هیچ خبر؟

دم سردان همه خود می لرزند

آنها به چه کس یا که بداد چه کسانی می توانند برسند؟؟

آنها خود غرق زدریای دگرند

وچه دم دارند که آهی بکشند؟

آهای ای مردم شهر که بد نبال قلندر هستید

مرد با آن همه دبدبه و کبکبه اش

آی مردم خود بداد خود برسید

که رسیدن بداد شما رسیدن بداد همه است

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید