مرد

 

گر بر سر نفس خود امیری مردی


گر بر دگری خرده مگیری مردی


مردی آن  نیست فتاده را پای زدن


گر دست فتاده ای بگیری مردی

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
خلیل

اگر در این زمانه مرد دیدی ،مردی