for azborn

ای ناز چه زیبایی

باب دلک مایی

گرمی و چه پرشوری

همچون دل شیدایی

زیبا رخ و دل نازک

همچون پری ه، دریایی

آزاده و مغروری

با این همه زیبایی

محجوبی و خوش سیرت

انگار که حوایی

شوخی و هم دلگرم

 فرشته ای ز   دنیایی

این ها همه را گفتم

تو عشق خود مایی

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
بــــــردگی کلمـــات

عشق رفاقت است نه رقابت و در رفاقت سالم کسی بازنده نیست. عاشقانه های اشتباه به مانند سرابند از دور زیبا و از نزدیک تهی از حیاتند سلام و وقت به خیر